Ładuję...Homepage
 Pol   Eng 
©2012/18 TukaWach
fun, energetic, and smart, referencing popular culture in a thoughtful and apposite way.

Una Bauer, Kulturpunkt.hr
jest zabawny, energetyczny, i inteligentny, odwołuje się kultury masowej w sposób przemyślany i trafny.

Una Bauer, Kulturpunkt.hr